Nacionalni park "Plitvička jezera"

Suvenirnica hotel Plitvice

Kontakt

Plitvička Jezera bb, Plitvička Jezera
Tel: 053 751 395