Nacionalni park "Plitvička jezera"

Rijeka Korana

Desetak metara nizvodno od Velikog slapa vode potoka Plitvice ruše se do raspršenih voda slapova iz jezera Novakovića broda. I na tom mjestu počinje tok krške rijeke Korane koja se nalazi na 475 m nadmorske visine.

Rijeka Korana svoj put nastavlja kroz kanjon, a tok vode se na četiri mjesta ruši preko slapišta i nastavlja put prema špilji Golubnjači. U sušnim razdobljima cjelokupna voda koja dotječe iz izvorišne zone ponire do granica nacionalnog parka i korito rijeke postaje suho. Duljina toka rijeke Korane od izvora do utoka u rijeku Kupu prije Karlovca je 134 km. Kanjon Korane se nalazi u Zoni vrlo stroge zaštite.