Nacionalni park "Plitvička jezera"

Donja jezera

Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod čine sustav Donjih jezera koja su formirana u kanjonu izgrađenom od dobro vodopropusnih vapnenaca gornje kredne starosti. Najviše stijene u kanjonu dosežu visinu oko 40 m. Jezero Milanovac obrubljuju više od dvadeset metara visoke stijene, a staza za njegovo razgledanje uređena je uz samu vodu, ali ga možemo obići i stazama na gornjoj strani kanjona gdje se nalazi i  nekoliko uređenih kamenih vidikovaca. Istočni dio slapišta jezera Milanovac nazvano je slapovi Milke Trnine u znak zahvalnosti toj znamenitoj hrvatskoj opernoj pjevačici svjetskoga glasa.

Dalje slijedi jezero Gavanovac koje se preko sedrenih barijera nazvanih Velike Kaskade ulijeva u jezero Kaluđerovac. Od ovih kaskada odvaja se na jednu stranu put do otvora špilje Šupljare kroz koju kamenim i zidanim stepeništem možemo izaći na zaravan i gornju stazu što vodi rubom kanjona. Ujedno je vidljiv i otvor Modre špilje u koju se nekada ulazilo čamcem. Glavna turistička staza produžuje uz kaskade, te prelazi na zapadnu stranu kanjona i pod njim vodi do kraja sustava jezera.

Uz sedrenu kaskadu između Kaluđerovca i Novakovića broda danas vodi turistička staza kojom se s Ulaza 1 spušta prema Velikom slapu slapu ili produžuje u obilazak Donjih jezera u smjeru Kozjaka (uzvodno).
Na kraju jezera Novakovića Brod nalaze se kaskade visoke 25 m preko kojih se voda jezera ruši u prošireno udubljenje nazvano Sastavci. Ovdje se voda spaja s vodom potoka Plitvica koja se preljeva preko 78 m visokog slapa zvanog Veliki slap te u podnožju Sastavaka stvara izvor rijeke Korane.