Nacionalni park "Plitvička jezera"

Privremena regulacija obilaska za posjetitelje

04/05/2016

Zbog radova na obnovi staza i vidikovaca u Parku za obilazak su zatvorene slijedeće dionice:

  1. Dionica Ulaz 1 - Veliki slap i dionica Veliki slap - Velike kaskade za obilazak su zatvorene do 1.lipnja 2016.
  2. Na Gornjim jezerima dionica Veliki prštavci-Mali prštavci-Pevalekovi slapovi za obilazak je zatvorena do 13.svibnja 2016.

 

Molimo posjetitelje da prilikom obilaska Parka koriste alternativne smjerove kretanja prema privremeno postavljenim oznakama i signalizaciji u sustavu obilaska.