Nacionalni park "Plitvička jezera"

VI DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

Obavijest kandidatima
u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine, II Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 5724/14 od 5. lipnja 2014. godine, III Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 6351/14 od 23. lipnja 2014 godine, IV Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 6948/14 od 4. srpnja 2014. godine te V Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 7398/14 od 15. srpnja 2014. godine.

Nakon donošenja gore navedenih izmjena i dopuna rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, Ustanova je dana 25. kolovoza 2014. godine zaprimila dva zahtjeva za sporazumnim prestankom ugovora o radu s danom 31. kolovoza 2014. godine, i to kako slijedi:

  • pod ur. brojem 7279/14, zahtjev od kandidata PETAR HODAK (339) koji je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto čuvar parkirališta - početak rada 12.05.2014.-30.09.2014.
  • pod ur. brojem 7280/14, zahtjev od kandidata BRUNO VUKOVIĆ (195) (koji je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto čuvar parkirališta - početak rada 14.04.2014.-31.10.2014.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o VI Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedeno upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.6. Čuvar parkirališta

  • ALEN ŽUNIĆ PORČIĆ (388) - početak rada 01.09.2014.-31.10.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 28. kolovoza 2014.
Ur. broj: 9003/14