Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
više radnih mjesta u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) i to za radna mjesta: sobarica (m/ž) - 3 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec, vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec, pomoćni radnik - kosac (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom, recepcionar III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom, konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, konobar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca 2 mjeseca,  kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, sve u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 70 od 19. srpnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 27 prijava.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga predstojnice Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva Dragane Franjković, dipl. oec., ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.I.            Sobarica (m/ž) - 1/3 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
                  - MANUELA VIDMAR
                  *NAPOMENA: postupak prijama radnika za radno mjesto sobarica (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec se poništava obzirom se u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih su navedena radna mjesta oglašena

I.II.           Vešar/ica (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
                  - PETAR BIĆANIĆ
I.III.         Pomoćni radnik - kosac (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
                  - SINIŠA MLAĐEN (hrvatski branitelj dragovoljac)

I.IV.         Recepcionar III (m/ž) - 1/2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
                  - TOMISLAV KOLIĆ
 
I.VI.         Konobar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
*NAPOMENA: postupak prijama radnika za predmetno radno mjesto se poništava obzirom se u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih je navedeno radno mjesto oglašeno
Ukupno - 4/10 izvršitelja

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 21. kolovoza 2017. godine;
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
- Ustanova će naknadno donijeti odluku o izabranim kandidatima za radna mjesta recepcionar III (m/ž) - 1 izvršitelj (I.IV.), konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj (I.V.) i kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj (I.VII.).

U Plitvičkim Jezerima, 11. kolovoza 2017.
Ur. broj: 9207/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.