Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
skladištar (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radno mjesto: skladištar (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 2 mjeseca u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 42 od 28. travnja  2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 4 prijave.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga voditeljice Odjela nabave i skladišta, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
I.I.1.        Skladištar (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
                  -                 MIROSLAVA ŠPOLJARIĆ

NAPOMENE:
- izabrana radnica će započeti s radom dana 22. svibnja 2017. godine;
- izabrana radnica dužna se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- ukoliko netko od prijavljenih osoba na predmetni natječaj smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 92/14) može uputiti pisani prigovor Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“, Odjelu pravnih kadrovskih i općih poslova odnosno može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana objave rezultata ovog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 12. svibnja 2017.
Ur. broj: 4339/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.