Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent javne nabave (m/ž), vodoinstalater (m/ž) i skladištar MPO (m/ž))

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta u Ustanovi, i to za radna mjesta: referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; vodoinstalater (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i skladištar MPO (m/ž) u OJ Restoran Poljana i MPO, Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva  - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 53 od 7. lipnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

I                 Referent javne nabave (m/ž)

Za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci Ustanova je zaprimila ukupno 10 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 10. srpnja 2017. godine na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 8 kandidata).

Na psihologijsko testiranje i intervju su pristupili svi pozvani kandidati.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

                  I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
                  I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
                  I.I.1.        Referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                                    - ANAMARIJA VIDOŠ
Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

II               Vodoinstalater (m/ž)

Za radno mjesto vodoinstalater (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca Ustanova je zaprimila ukupno 7 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 11. srpnja 2017. godine na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 4 kandidata).

Na psihologijsko testiranje i intervju su pristupili svi pozvani kandidati.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

                  II               PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
                  II.I.           ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA
                  II.I.1.      Vodoinstalater (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
                                    - JOSIP SABLJAK

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

III              Skladištar MPO (m/ž)

Za radno mjesto skladištar MPO (m/ž) u OJ Restoran Poljana i MPO, Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva  - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca Ustanova je zaprimila ukupno 13 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 12. srpnja 2017. godine na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 8 kandidata).

Na psihologijsko testiranje i intervju je pristupilo 7 pozvanih kandidata, dok se za jednog kandidata koji nije pristupio smatra da je povukao prijavu na predmetni natječaj

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga gđe. Dragane Franjković, dipl. oec., predstojnice Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

                  III              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
                  III.I.         OJ RESTORAN POLJANA I MPO
                  III.I.1.     Skladištar MPO (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
                                    - ANTONIO BIĆANIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 16. kolovoza 2017. godine;
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

U Plitvičkim Jezerima, 4. kolovoza 2017.
Ur. broj: 8846/17

Ravnatelj

____________________

Anđelko Novosel, prof.