Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent investicija, kredita i osiguranja i referent javne nabave)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi ekonomsko-financijskih poslova, Odjelu financija i za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 121 od 23. prosinca 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila sveukupno 14 prijava (5 prijava za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja, te 14 prijava za radno mjesto referent javne nabave).

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi ekonomsko-financijskih poslova, Odjelu financija i za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 26. siječnja 2017. godine na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 13 kandidata).

Na psihologijsko testiranje i intervju je pristupilo 12 kandidata, dok se za jednog kandidata koji nije pristupio smatra da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedena radna mjesta te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme - referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) i referent javne nabave (m/ž) (gđa. Roža Poznanović, bacc. oec., voditeljica Službe ekonomsko financijskih poslova - financijska direktorica u Ustanovi; gđa. Sanda Sertić, dipl. oec., voditeljica Odjela nabave i skladišta u Ustanovi; gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditeljica Služba zajedničkih psolova - tajnica Ustanove i gđa. Anita Radoš, specijalistica na poslovima procjene - ELECTUS ljudski potencijali d.o.o.), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:
I                 SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL FINANCIJA
I.I.1.        Referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  -                 IVANA KRIZMANIĆ

II               SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
II.I.           ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
II.I.1.      Referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  -                 JOSIPA MATANIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 1. ožujka 2017. godine
- izabrana radnica JOSIPA MATANIĆ obvezna je, ako zadovolji na probnom radu, položiti certifikat u području javne nabave najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 7. veljače 2017.
Ur. broj: 1022/17
v.d. Ravnatelja
Anđelko Novosel, prof.