Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme
(zbog povećanog opsega posla) - ložač (m/ž) - 2 izvršitelja

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla - 01.10.2017.-30.04.2018.) za radno mjesto ložač (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 2 izvršitelja uz probni rad 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 90 od 8. rujna 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Dana 25. rujna 2017. godine održan je intervju sa svim kandidatima koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga v.d. predstojnika Podružnice održavanja tehnike i komunalne infrastrukture Marka Šimića, bacc. ing. aeronaut. i voditelja Odsjeka grijanja i održavanja objekata Darka Rubčića, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I.1.           Odsjek grijanja i održavanja objekata
I.1.1.      Ložač (m/ž) – 2 izvršitelja uz probni rad 2 mjeseca
                  - SLAVKO ČORAK
                  - ZDRAVKO HARKANOVAC

 

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 10. listopada 2017. godine*;
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- *prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
- **ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta ložač (m/ž), Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 2. listopada 2017.
Ur. broj: 11610/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.