Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA - sanitarni tehničar na bazenu - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog namještenika)

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I. i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II.), članku 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članku 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-63 od 14. svibnja 2014. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog namještenika), i to za radno mjesto sanitarni tehničar na bazenu - 1 izvršitelj, sve sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama (broj 74 od 18. lipnja 2014. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.
Sukladno objavljenom natječaju za navedeno radno mjestu, te provedenom intervjuu, u nastavku Ustanova obavještava sve prijavljene osobe o izboru kandidata za raspisano radno mjesto.
I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.1. Sanitarni tehničar na bazenu – 1 izvršitelj

  • BOŽENA BIĆANIĆ

Na predmetni natječaj prijavilo se ukupno 5 kandidata, koji su telefonskim putem dana 3. srpnja 2014. godine pozvani na intervju u Ured ravnateljice Ustanove.
Izabrana kandidatkinja zadovoljava sve formalne uvjete iz natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme kemijskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje jednog svjetskog jezika - engleski jezik, te poznaje rad na računalu), te je procijenjeno da ista posjeduje neophodne i poželjne karakteristike za adekvatno i uspješno obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.
Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.
U Plitvičkim Jezerima, 4. srpnja 2014.