Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA I OBAVIJEST O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
vešarica (m/ž) - 2 izvršitelja na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama potpisanog dana 9. ožujka 2017. godine, članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radno mjesto: vešarica (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radnom 1 mjesec u Podružnici hotelijerstva, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 24 od 17. ožujka 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila 2 prijave.

Međutim, nakon završetka roka za prijavu na predmetni natječaj, promijenile su se okolnosti zbog kojih je predmetni natječaj objavljen na način da se jedna odsutna radnica Ustanove zaposlena na neodređeno vrijeme na radnom mjestu vešarica (m/ž) vratila na posao odnosno radnica više nije privremeno nesposobna za rad

Slijedom navedenog, Ustanova djelomično poništava postupak natječaja za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radno mjesto vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec, obzirom su u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih je navedeno radno mjesto oglašeno.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a obzirom je nakon djelomičnog poništenja predmetnog natječaja preostalo slobodno radno mjesto vešarice (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 1 mjesec u Podružnici hotelijerstva, vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.I.           PRAONICA RUBLJA
I.I.1.        Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 1 mjesec
                  -  SNJEŽANA HODAK

 

NAPOMENE:
- izabrana radnica će započeti s radom dana 14. travnja 2017. godine
- izabrana radnica dužna su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu
- prije sklapanja ugovora o radu izabrana radnica dužna je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)

U Plitvičkim Jezerima, 3. travnja 2017.
Ur. broj: 2484/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.