Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj i konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radna mjesta kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca i konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca u Podružnici hotelijerstva, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 28 od 29. ožujka 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 12 prijava, i to 5 prijava za radno mjesto kuhar I (m/ž) i 7 prijava za radno mjesto konobar III (m/ž), s napomenom da je 1 prijava za radno mjesto kuhar I (m/ž) poslana nakon proteka roka za podnošenje prijavu.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga predstojnice Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva Dragane Franjković, dipl. oec., ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.            Kuhar I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
-                 KATARINA GAŠLJEVIĆ

I.II.           Konobar III (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
-                 MILAN BIĆANIĆ

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 1. svibnja 2017. godine
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)

U Plitvičkim Jezerima, 12. travnja 2017.
Ur. broj: 3057/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.