Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(Služba zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, među kojima i za radna mjesta stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci i voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

I                 Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 10,00 sati (I. grupa) odnosno s početkom u 12,00 sati (II. grupa) pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 30 kandidata).

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 11 pozvanih kandidata, dok se za preostalih 19 kandidata koji nisu pristupili testiranju smatra da su povukli prijavu za natječaj.

Kandidati koji su prema dostavljenom Izviješću o rezultatima testiranja (Klasa: 602-07/09/03 Urbroj: 493-02-16-073 od 2. studenog 2016. godine) na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranog jezika (engleski, njemački ili talijanski jezik), pozvani su da dana 5. prosinca 2016. godine s početkom u 9,30 sati pristupe u ZSC dr. Ivo Pevalek na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 10 kandidata).
Dana 5. prosinca 2016. godine na psihologijsko testiranje i intervju pristupilo je 9 pozvanih kandidata, dok se za preostalog kandidata koji nije pristupio na testiranje smatra da je povukao prijavu za natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenih testiranja i intervjua za navedena radna mjesta te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (gđa. Maja Vurnek, univ. spec. oecoing., dipl. ing. biol.; v.d. voditeljice Odsjeka za ekologiju voda; voditeljica Odsjeka za ekologiju flore i faune; gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditelja Službe zajedničkih poslova - tajnik Ustanove i gđa. Anita Radoš, specijalistica na poslovima procjene - ELECTUS ljudski potencijali d.o.o.), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
I.I.            ODSJEK ZA EKOLOGIJU VODA
I.I.1.        Stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  - TEA FRKETIĆ
I.II.           ODSJEK ZA EKOLOGIJU FLORE I FAUNE
I.II.1.      Stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  - SANJA ŽALAC
I.II.2.      Stručni suradnik - zoolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  - IGOR IGREC

 

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.
NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 23. siječnja 2017. godine
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu

 

II               Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 12,00 sati pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 13 kandidata).

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 6 pozvanih kandidata, dok se za preostalih 7 kandidata koji nisu pristupili testiranju smatra da su povukli prijavu za natječaj.

Kandidati koji su prema dostavljenom Izviješću o rezultatima testiranja (Klasa: 602-07/09/03 Urbroj: 493-02-16-073 od 2. studenog 2016. godine) na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika (engleski jezik), pozvani su da dana 6. prosinca 2016. godine s početkom u 9,30 sati pristupe u ZSC dr. Ivo Pevalek na psihologijsko testiranje i intervju (ukupno je pozvano 5 kandidata).

Svi pozvani kandidati pristupili su na psihologijsko testiranje i intervju.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenih testiranja i intervjua za navedena radna mjesta te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (g. Nikola Magdić, dipl. ing. šum., voditelj Odjela šumskih ekoloških sustava; gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditelja Službe zajedničkih poslova - tajnik Ustanove i gđa. Anita Radoš, specijalistica na poslovima procjene - ELECTUS ljudski potencijali d.o.o.), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
I.III.         ODSJEK ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE
I.III.1.     Voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  - JURICA CINDRIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.
NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 23. siječnja 2017. godine
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu
U Plitvičkim Jezerima, 4. siječnja 2017.
Ur. broj: 49/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.