Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika)
referent nabave (m/ž) - 1 izvršitelj 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 2 mjeseca u Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 14 od 15. veljače 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 12 prijava kandidata, s napomenom da se dvoje kandidata pozvalo na zakonsku pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, … i 92/14).

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na određeno vrijeme - referent nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (gđa. Sanda Sertić, dipl. oec., voditeljica Odjela nabave i skladišta u Ustanovi i gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditeljica Služba zajedničkih poslova - tajnica Ustanove), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
I.I.1.        Referent nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
                  - GORAN ZRILE (sin smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

NAPOMENE:
- izabrani radnik će započeti s radom dana 13. ožujka 2017. godine (ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme - do povratka na posao privremeno odsutne službenice)
- izabrani radnik dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 2. ožujka 2017.
Ur. broj: 1513/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.