Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - 
tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 6 mjeseci u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 27. siječnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 7 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 6 mjeseci u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja (posebice se navedeno odnosi na uvjet VSS-VI/I stupanj stručne spreme biološko tehnološkog smjera i najmanje tri godine rada u struci) pozvani su dana 23. veljače 2017. godine na psihologijsko testiranje i intervju.

Na psihologijsko testiranje i intervju je pristupilo 2 pozvanih kandidata. 

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga gđe. Dragane Franjković, dipl. oec., predstojnice Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva, vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.I.            Tehnolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  -                 ZDRAVKA ČIRJAK

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:
- izabrani radnik će započeti s radom dana 3. travnja 2017. godine
- izabrani radnik dužni se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 17. ožujka 2017.
Ur. broj: 1980/17

v.d. Ravnatelja
Anđelko Novosel, prof.