Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i toč. II. st. 1. alineja 6. u vezi sa toč. III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16), oglasila je natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za više radnih mjesta u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva (Šef slastičarnice (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca; Slastičar I (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca; Slastičar II (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca; Pomoćni kuhar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec; Referent AOP-a (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca;  Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca; Kućni majstor - elektrotehničar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca; Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec), Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (Radnik na uređivanju travnjaka (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec), Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta (Turistički vodič (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca) i Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture (KV Tesar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca i Serviser za održavanje električnih uređaja i aparata (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca), sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 109 od 25. studenog 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 85 prijava kandidata, s napomenom da su neki kandidati podijeli prijavu za više oglašenih radnih mjesta.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga glavnih voditelja/predstojnika (gđa. Dragana Franjković, dipl. oec., predstojnica Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva; g. Stjepan Dujmović, dipl. ing. geod, voditelj Odjela za održavanje infrastrukture i hortikulture; gđa. Natalija Božičević, dipl. oec., voditeljica Službe prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i inetrnog transporta), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.1.           Šef slastičarnice (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca
*NAPOMENA: postupak prijama radnika za radno mjesto Šef slastičarnice (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca se obustavlja obzirom da Ustanova nije zaprimila niti jednu prijavu kandidata za navedeno radno mjesto

I.2.           Slastičar I (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca
*NAPOMENA: postupak prijama radnika za radno mjesto Slastičar I (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca se poništava obzirom se u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih je navedeno radno mjesto oglašeno

I.3.           Slastičar II (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca
- KATARINA GAŠLJEVIĆ

I.4.           Pomoćni kuhar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec
*NAPOMENA: postupak prijama radnika za radno mjesto Pomoćni kuhar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca se poništava obzirom se u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih je navedeno radno mjesto oglašeno

I.5.           Referent AOP-a (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca
- MILAN ČANČAR

I.6.           Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca
- IVAN OREŠKOVIĆ

I.7.           Kućni majstor - elektrotehničar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca
- JOSIP JUKO

I.8.           Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec
*NAPOMENA: postupak prijama radnika za radno mjesto Vešarica (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec se poništava obzirom se u međuvremenu prestali razlozi zbog kojih je navedeno radno mjesto oglašeno
II               SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
II.I.           ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA
II.I.1.      Radnik na uređivanju travnjaka (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 1 mjesec
- HRVOJE KRIZMANIĆ (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja)

III              SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
III.1.        Turistički vodič (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 3 mjeseca
- AUGUSTA VUKELIĆ

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 9. siječnja 2017. godine, izuzev kandidata Ivana Oreškovića (sanitarni tehničar na bazenu), koji će započeti s radom 1. siječnja 2017. godine
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu
- Ustanova će naknadno donijeti odluku o izabranim kandidatima za radna mjesta u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture (radna mjesta: KV Tesar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca i Serviser za održavanje električnih uređaja i aparata (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca)

U Plitvičkim Jezerima, 21. prosinca 2016.
Ur. broj: 12634/16

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.