Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTAT NATJEČAJA natječaj radi zamjene odsutnih službenika i namještenika - Referent turističke prodaje I vrste

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I. i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II.) i članku 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-63 od 14. svibnja 2014. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (za popunjavanje radnih mjesta radi zamjene odsutnih službenika i namještenika), sve sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama (broj 61 od 21. svibnja 2014. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.
Ustanova je dopisom - Obavijest kandidatima i rezultati natječaja, ur. broj:5727/14 od 6. lipnja 2014. godine, obavijestila kandidate za prijavljeno radno mjesto referent turističke prodaje I vrste - 1 izvršitelj, da samo jedan kandidat zadovoljava formalne uvjete iz natječaja (MARTINA SAMARŽIJA), te da će isti naknadno biti pozvan na pisano i usmeno testiranje radi provjere aktivnog znanja stranih jezika.
Dana 10. srpnja 2014. godine kandidat MARTINA SAMARŽIJA je pristupila testiranju (pisano testiranje i intervju radi provjere aktivnog znanja stranih jezika) pred Povjerenstvom Ustanove (Ana Brajdić, dipl. oec., v.d. voditeljica Službe marketinga i prodaje, Đurđa Tišma, referent turističke prodaje II. vrste i Helena Petrović, turistički vodič I vrste).
Sukladno objavljenom natječaju, te provedenom testiranju u nastavku Ustanova obavještava sve prijavljene kandidate o rezultatima natječaja za predmetno radno mjesto.

I SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1. Referent turističke prodaje I vrste – 1 izvršitelj s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

- MARTINA SAMARŽIJA

U Plitvičkim Jezerima, 14. srpnja 2014.
Ur. broj: 7345/2014