Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA - prethodna provjera znanja stranih jezika (pisano testiranje i intervju)

natječaj za radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (probni rad 3 mjeseca)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-353 od 11. studenog 2015. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto i to za radno mjesto referent turističke prodaje III. vrste - 1 izvršitelj (probni rad 3 mjeseca),  sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 125 od 18. studenog 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu te poznavanje rada na računalu), pozivaju se da pristupe dana 2. prosinca 2015. godine (srijeda) u 9,00 sati u ZSC „dr. Ivo Pevalek“, Konferencijska dvorana, II kat, na prethodnu provjeru znanja stranih jezika (pisano testiranje i intervju), i to kako slijedi:

 1. KARLA CIPEK (1978.)
 2. SANJA IVANKOVIĆ (1989.)
 3. JULIJA MATANIĆ-ŠPOLJARIĆ (1984.)
 4. MATEJA SMOLČIĆ (1985.)
 5. SONJA DRAŠKOVIĆ (1985.)
 6. IVANA RAPO (1985.)
 7. SONJA VALČIĆ (1980.)
 8. MAGDALENA ŠIMUNIĆ (1988.)
 9. ANA MATASIĆ (1989.)
 10. OLIVERA ORLIĆ (1987.)
 11. BOŽENA HODAK (1990.)
 12. MARTINA SAMARŽIJA (1986.)
 13. LJILJANA PEROŠ (1983.)
 14. IGOR KOVAČEVIĆ (1990.)
 15. RENATA LUKEŽIĆ (1973.)
 16. ŠIME KNEŽEVIĆ (1976.)
 17. VESNA DUKIĆ SALOPEK (1988.)
 18. VEDRANA KRIZMANIĆ (1989.)
 19. ANAMARIJA VIDOŠ (1988.)
 20. MAJA TONKOVIĆ (1986.)

Napomene:

 1. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.
 2. Pisano testiranje će trajati max 1 sat, a intervju će trajati max 10-tak minuta po kandidatu.
 3. Područje testiranja - aktivno poznavanje stranih jezika u govoru i pismu.
 4. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 30. studenog 2015.

Ur. broj: 10036/15