Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

natječaj za radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter  (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-114 od 24. rujna 2014. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa u Službi ekonomsko financijskih poslova, Odjelu računovodstva, i to za radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter  (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca objavom natječaja u Narodnim novinama (br. 118 od 3. listopada 2014. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ustanove.
Kandidati koji su dostavili pravovremenu prijavu na navedeni javni natječaj, te zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva i znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa), pozivaju se da pristupe dana 21. listopada 2014. godine (utorak) u 12,00 sati u ZSC „dr. Ivo Pevalek“ (Konferencijska dvorana, II kat) na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje), i to kako slijedi:

  1. JOSIP LABAŠ
  2. BOŽANA PREMUŽ
  3. TANJA GALAC

Napomene:
1. Testiranje će trajati 1 sat i 30 minuta.
2. Područje testiranja – vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga).
3. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na natječaj
U Plitvičkim Jezerima, 16. listopada 2014.