Nacionalni park "Plitvička jezera"

Poziv kandidatima na testiranje

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(Služba zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, i to za radna mjesta: stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci;  voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 101 prijavu, od kojih je 1 prijava nepravovremena (dostavljena nakon isteka roka za prijavu na natječaj), dok su 4 prijave ocijenjene nepotpunima i/ili neurednima.

I               Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika koji će se održati kako slijedi:

Za radna mjesta: stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda, te stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) i stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune

R.br.

Ime i prezime

Odsjek za ekologiju voda

Odsjek za ekologiju flore i faune

 

stručni suradnik - biolog/ekolog

stručni suradnik - biolog/ekolog

stručni suradnik - zoolog

1.

Sanja Žalac

+

+

+

2.

Maja Ščavinčar

+

+

+

3.

Martina Kmet

+

+

+

4.

Martina Rezo

+

+

+

5.

Sandra Novosel

+

+

+

6.

Jelena Marković

+

+

 

7.

Elvira Žižić- Gušo

+

+

 

8.

Andreja Cindrić

+

+

 

9.

Igor Grec

 

 

+

10.

Kosta Radanović

+

+

+

11.

Tea Tošić

 

 

+

12

Saša Miharija

 

+

+

13.

Ljubica Bertić

+

+

 

14.

Monika Bračević

 

 

+

15.

Ivana Runjić

 

 

+

16.

Karolina Duž Velebit

 

 

+

17.

Aleksandar Hadeljan

+

+

+

18.

Lucija Šimić

+

+

+

19.

Larisa Šakić

+

+

 

20.

Dario Galić

 

 

+

21.

Tija Damjanović

 

+

 

22.

Inja Kajgana

 

+

 

23.

Ivan Erceg

 

 

+

24.

Dalka Zanki

+

+

 

25.

Slavica Bregović

+

+

 

26.

Lea Barić

 

+

+

27.

Dario Sikora

 

 

+

28.

Nikola Milković

+

+

 

29.

Branimir Šajatović

+

 

 

30.

Tea Frketić

+

 

 

Testiranje će se održati dana 28. listopada 2016. godine (petak) u Hotelu „Jezero“ (dvorana „Flora), i to kako sijedi:

- za kandidate od red. broja 1.-20. s početkom u 10,00 sati.

- za kandidate od red. broja 21.-30. s početkom u 12,00 sati.

 

II             Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika koji će se održati kako slijedi:

Za radno mjesto: voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž)

1.

Gordana Blažević Salopek

2.

Viljem Vodnik

3.

Ivana Pavlić

4.

Ivan Furlan

5.

Mladenka Brajnović Abramović

6.

Jurica Cindrić

7.

Ivan Brlić

8.

Gordana Kovačević Poznanović

9.

Romana Ranić

10.

Davor Mikulandra

11.

Ana Karaula

12.

Dragana Dmitrović

13.

Ivana Krizmanić

Testiranje će se održati dana 28. listopada 2016. godine (petak) u Hotelu „Jezero“ (dvorana „Flora) s početkom u 12,00 sati.

Napomene za sve kandidate:

- testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela

- pismeni dio traje 60 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji

- po završetku pismenog dijela svaki će kandidat pojedinačno pristupiti usmenom dijelu testiranju

- kandidati koji zadovolje traženi stupanj/razinu znanja stranog jezika bit će pozvani naknadno na usmeni intervju

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe pisanom i/ili usmenom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.