Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Službi zajedničkih poslova - referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te za radno mjesto u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) u Odsjeku prezentacije Nacionalnog parka - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 37 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto  prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva svjetska jezika koji će se održati kako slijedi:

 

Za radno mjesto: prezentator prirodnih posebnosti nacionalnog parka (m/ž)

1.

Tea Dorogi

2.

Jelena Marković

3.

Marija Kulić

4.

Kosta Radanović

5.

Zvonimir Drvar

Testiranje će se održati dana 28. listopada 2016. godine (petak) u Hotelu „Jezero“ (dvorana „Flora) s početkom u 10,00 sati (1. strani jezik), te s početkom u 12,00 sati (2. strani jezik).

Napomene za kandidate:

- testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela

- pismeni dio traje 60 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji

- po završetku pismenog dijela svaki će kandidat pojedinačno pristupiti usmenom dijelu testiranju

- kandidati koji zadovolje traženi stupanj/razinu znanja stranog jezika bit će pozvani naknadno na usmeni intervju

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe pisanom i/ili usmenom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.