Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka

(Odjel nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka)

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, i to za radna mjesta: stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 101 prijavu, od kojih je 1 prijava nepravovremena (dostavljena nakon isteka roka za prijavu na natječaj), dok su 4 prijave ocijenjene nepotpunima i/ili neurednima.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca u Odjelu nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika koji će se održati kako slijedi:

 

Za radna mjesta: nadzornik II (m/ž) i nadzornik III (m/ž)

R.br.

Ime i prezime

Odjel nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka

 

Nadzornik II

Nadzornik III

1.

Maja Ščavinčar

+

+

2.

Martina Kmet

+

+

3.

Sebastian Javor

+

 

4.

Jelena Marković

+

 

5.

Nikola Milković

+

+

6.

Robert Lončar

+

+

7.

Mario Vuković

+

+

8.

Slaven Vuković

+

+

9.

Matej Kovačević

+

+

10.

Matija Ivanić

+

+

11.

Mihael Delač

 

+

12.

Antonijo Vukošić

+

+

13.

Igor Mrkonja

+

+

14.

Martin Kovačić

+

+

15.

Josip Šut

+

+

16.

Marko Kirinec

 

+

17.

Klara Šafar

+

 

18.

Ivica Milković

+

+

19.

Edi Cirka

+

+

20.

Ivan Vuković

+

+

21.

Luka Golić

 

+

22.

Tomislav Cindrić

+

+

23.

Tomislav Ostrun

+

+

24.

Nada Trogrlić

+

 

25.

Josip Cipurić

+

+

26.

Branimir Šajatović

+

+

27.

Bogdan Grubić

+

+

Testiranje će se održati dana 7. listopada 2016. godine (petak) u Hotelu „Jezero“ (dvorana „Flora) s početkom u 10,00 sati.

 

Napomene:

- testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela

- pismeni dio traje 60 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji

- po završetku pismenog dijela bit će stanka od 60 minuta radi ispravka testova

- potom će svaki kandidat pojedinačno pristupiti usmenom dijelu testiranju

- kandidati koji zadovolje traženi stupanj/razinu znanja stranog jezika bit će pozvani naknadno na usmeni intervju

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe pisanom i/ili usmenom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.