Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent javne nabave)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Službi zajedničkih poslova - referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te za radno mjesto u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) u Odsjeku prezentacije Nacionalnog parka - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) Ustanova je zaprimila ukupno 25 prijava.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

 

Za radno mjesto: referent javne nabave (m/ž)

1.

Ivana Krizmanić

2.

Tea Vuković

3.

Marko Perišić

4.

Željko Mihić

5.

Maja Holjevac

6.

Ivan Furlan

7.

Josipa Matanić

8.

Anamarija Vidoš

9.

Martina Turkalj

10.

Marija Bezjak

11.

Josip Marković

12.

Igor Kovačević

13.

Magdalena Šimunić

14.

Sanja Rađenović

15.

Šime Knežević

16.

Katarina Bunjevčević

17.

Ana Božičević

18.

Josipa Rendulić

Za kandidate od red. broja 1.-9. (I. grupa) psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 15. studenog 2016. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za kandidate od red. broja 10.-18. (II. grupa) psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 17. studenog 2016. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Napomene za kandidate:

- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)

- psihologijsko testiranje počinje u 10,00 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta

- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 13,00 sati

- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min

*predviđeni završetak intervjua do 17,30 sati

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.