Nacionalni park "Plitvička jezera"

 

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

(Služba zaštite, održavanja,

očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka)

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, i to za radna mjesta: stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci;  voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

 

I                 Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 10,00 sati (I. grupa) odnosno s početkom u 12,00 sati (II. grupa) pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 30 kandidata).

 

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 11 pozvanih kandidata, dok se za preostalih 19 kandidata koji nisu pristupili testiranju smatra da su povukli prijavu za natječaj.

 

Kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika (ukupno 10 kandidata), sve sukladno objavljenoj Obavijesti kandidatima, ur. broj: 11067/16 od 10. studenog 2016. godine, pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

 

Za radna mjesta: stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju voda, te stručni suradnik - biolog/ekolog (m/ž) i stručni suradnik - zoolog (m/ž) u Odsjeku za ekologiju flore i faune

R.br.

Ime i prezime

Odsjek za ekologiju voda

Odsjek za ekologiju flore i faune

 

stručni suradnik - biolog/ekolog

stručni suradnik - biolog/ekolog

stručni suradnik - zoolog

1.

Sanja Žalac

+

+

 

2.

Sandra Novosel

+

+

+

3.

Jelena Marković*

+

+

 

4.

Igor Igrec

 

 

+

5.

Saša Miharija

+

+

+

6.

Monika Bračević

 

 

+

7.

Ivana Runjić

 

 

+

8.

Aleksandar Hadeljan

+

+

+

9.

Dalka Zanki

+

+

 

10.

Tea Frketić

+

 

 

*Napomena: Jelena Marković se poziva samo na intervju u 12,30 sati (obzirom je dana 14.11.2016. bila na psihologijskom testiranju u Ustanovi za radna mjesta nadzornik II i nadzornik III)

 

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 5. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

Napomene za kandidate:

- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)

- psihologijsko testiranje počinje u 9,30 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta

- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 12,30 sati

- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min

*predviđeni završetak intervjua do 17,30 sati

 

 

II               Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 12,00 sati pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 13 kandidata).

 

Dana 28. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 6 pozvanih kandidata, dok se za preostalih 7 kandidata koji nisu pristupili testiranju smatra da su povukli prijavu za natječaj.

 

Kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika (ukupno 10 kandidata), sve sukladno objavljenoj Obavijesti kandidatima, ur. broj: 11067/16 od 10. studenog 2016. godine, pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

 

Za radno mjesto: voditelj Odsjeka za očuvanje kulturne baštine (m/ž)

1.

Jurica Cindrić

2.

Ivan Brlić

3.

Gordana Kovačević Poznanović

4.

Dragana Dmitrović

5.

Ivana Krizmanić*

*Napomena: Ivana Krizmanić se poziva samo na intervju u 12,30 sati (obzirom je dana 15.11.2016. bila na psihologijskom testiranju u Ustanovi za radno mjesto referent javne nabave)

 

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 6. prosinca 2016. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

Napomene za kandidate:

- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)

- psihologijsko testiranje počinje u 9,30 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta

- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 12,30 sati

- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min

*predviđeni završetak intervjua do 17,00 sati

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

U Plitvičkim Jezerima, 22. studenog 2016.

Ur. broj: 11332/16

 

v.d. Ravnatelja

 

Anđelko Novosel, prof.