Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KV tesar, kućni majstor-vodoinstalater, sanitarni tehničar na bazenu, soboslikar i čuvar

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-257 od 29. travnja 2015. godine i prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-302 od 22. srpnja 2015. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa za više radnih mjesta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 85 od 1. kolovoza 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu, te zadovoljavaju formalni uvjet propisane stručne spreme iz natječaja, pozivaju se da pristupe na intervju, i to kako slijedi:

I          Za radno mjesto: KV tesar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

 1. PETAR ŠPEHAR
 2. VLADO ANUŠIĆ
 3. IVAN JAGUNIĆ

Intervju će se održati dana 19. kolovoza 2015. godine (srijeda) s početkom u 13,30 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

II         Za radno mjesto: Kućni majstor vodoinstalater (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

 1. VLADIMIR BENKO
 2. IVICA MATOVINA
 3. JURAJ VUKOVIĆ
 4. DINKO PERIĆ
 5. JOSIP CETINJANIN
 6. JOSIP KRIZMANIĆ

Intervju će se održati dana 19. kolovoza 2015. godine (srijeda) s početkom u 13,45 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

III       Za radno mjesto: Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

 1. BOŽANA BIĆANIĆ
 2. DARIO SANKOVIĆ
 3. IVAN OREŠKOVIĆ
 4. MILOŠ LAPIĆ

Intervju će se održati dana 19. kolovoza 2015. godine (srijeda) s početkom u 14,15 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

IV        Za radno mjesto: Soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

 1. MILAN MESIĆ
 2. MIODRAG BABIĆ

Intervju će se održati dana 19. kolovoza 2015. godine (srijeda) s početkom u 14,30 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

V         Za radno mjesto: Čuvar (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

 1. IVAN ŠPOLJARIĆ
 2. MARKO HODAK
 3. DARJAN TRAUBER
 4. SRĐAN ZOBENICA
 5. DEJAN HODAK
 6. ROBERT MATIJEVIĆ
 7. ANTE MESIĆ
 8. DANIJEL ARAMBAŠIĆ
 9. TOMISLAV OŠTRINA

Intervju će se održati dana 20. kolovoza 2015. godine (četvrtak) s početkom u 14,00 sati u Uredu ravnateljice (ZSC dr. Ivo Pevalek, I kat).

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 14. kolovoza 2015.

Ur. broj: 6884/15