Nacionalni park "Plitvička jezera"

Poziv kandidatima na intervju

natječaj za zapošljavanje službenika i namještenika na neodređeno vrijeme


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-457 od 27. svibnja 2016. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na radna mjesta: tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, slastičar II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, prodavač I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, referent poreza (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i vozač panoramskog vlaka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 50 od 1. lipnja 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 58 pravovremenih prijava, od kojih su 2 prijave nepotpune te se navedeni kandidati ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedena radna mjesta, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati kako slijedi:

 

I               PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.           Tehnolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

*nitko od prijavljenih kandidata ne zadovoljava propisani formalni uvjet natječaja (VSS-VII/I stupanj stručne spreme biološko-tehnološkog smjera)

 

I.II.         Voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

 1. 1. SANJA IVANKOVIĆ
 2. 2. ANAMARIJA VIDOŠ
 3. 3. DRAŽEN ČORAK
 4. 4. MARKO PERIŠIĆ
 5. 5. ŠIME KNEŽEVIĆ
 6. 6. IVANA STRMOTA

 

Intervju će se održati dana 7. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 8,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

I.III.        Slastičar II (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

 1. 1. ANAMARIJA PAVLIĆ
 2. 2. JOSIPA VUKOVIĆ
 3. 3. ANITA MESIĆ
 4. 4. RADMILA KOKOT
 5. 5. ĐURĐICA BIĆANIĆ GRDIĆ

 

Intervju će se održati dana 7. srpnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1.        Prodavač I (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

 1. MILENA STARČEVIĆ
 2. MARIJANA BANIĆ
 3. ANA OREŠKOVIĆ
 4. ANA RUPČIĆ
 5. ANTONIJA HODAK
 6. RUŽICA HODAK
 7. SANJA PREBEG
 8. ĐURĐICA ŠPEHAR
 9. NATALIJA BOŽIČEVIĆ
 10. MATEJA SABLJAK
 11. IVANA BUJADINOVIĆ
 12. MIRJANA PEMPER
 13. IVANA BIĆANIĆ
 14. RADMILA BULAT

 

Intervju će se održati dana 8. srpnja 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

III            SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

III.1.       Referent poreza (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca

 1. IVANA KRIZMANIĆ
 2. ANA RUPČIĆ
 3. MIRELA PEŠUT
 4. ANAMARIJA VIDOŠ
 5. ANDREJA HODAK
 6. JOSIP LABAŠ
 7. KRISTIJAN BAKARIĆ
 8. BOŽICA JEREBIĆ
 9. MARKO BIĆANIĆ
 10. IVANA JURČEVIĆ
 11. SNJEŽANA ZORČIĆ
 12. IVANA ŠTEFANAC
 13. RENATA LUKEŽIĆ

 

Intervju će se održati dana 8. srpnja 2016. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

IV            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

IV.1.       Vozač panoramskog vlaka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca

 1. MARKO HODAK
 2. DRAGAN CONJAR
 3. BERISLAV TOKMAKČIJA
 4. MARINKO DOMIĆ

 

Intervju će se održati dana 6. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.