Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme
(zbog povećanog opsega posla) - ložač (m/ž) - 2 izvršitelja

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla - 01.10.2017.-30.04.2018.) za radno mjesto ložač (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 2 izvršitelja uz probni rad 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 90 od 8. rujna 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za isto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 25. rujna 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: ložač (m/ž)

Vrijeme početka intervjua

1.

Drago Rendulić

9,00 sati

2.

Slavko Čorak

9,20 sati

3.

Zdravko Harakanovac

9,40 sati

4.

Ante Špoljarić

10,00 sati

5.

Juraj Vuković

10,20 sati

6.

Milan Pavelić

10,40 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti v.d.  voditeljici Službe zajedničkih poslova - tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

U Plitvičkim Jezerima, 21. rujna 2017.
Ur. broj:  11192/17


Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.