Nacionalni park "Plitvička jezera"

ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove ,,Nacionalni park Plitvička jezera"

Na temelju članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), a u svezi članka 29. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće JE na 21. sjednici održanoj dana 15.05.2014. godine, donijelo je odluku o poništenju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, koji se poništava, objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 18/14 od 11. veljače 2014. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici Ustanove i na isti će način biti objavljena i ova Odluka.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Josip Benčić