Nacionalni park "Plitvička jezera"

Obavijest o rezultatima natječaja

radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-02-1-1-14-114 od 24. rujna 2014. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa u Službi ekonomsko financijskih poslova, Odjelu računovodstva, i to za radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca objavom natječaja u Narodnim novinama (br. 118 od 3. listopada 2014. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ustanove.

Sukladno objavljenom natječaju za navedeno radno mjesto u Službi ekonomsko financijskih poslova, provedenom pisanom testiranju (21. listopada 2014. godine), te održanom intervjuu (31. listopada 2014. godine) u nastavku Ustanova ovim putem obavještava sve prijavljene osobe o izboru kandidata za raspisano radno mjesto.
Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a u svezi predmetnog javnog natječaja, dana 31. listopada 2014. godine vršiteljica dužnosti ravnateljice Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., na prijedlog voditeljice Odjela računovodstva Ružice Perković, bacc. oec., donijela je odluku o izboru sljedeće kandidatkinje:

I SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

I.1. viši računovodstveni referent glavne knjige - konter (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca

  • TANJA GALAC (Gospić)

Na predmetni natječaj prijavilo se ukupno 13 kandidata, te je 4 kandidata (Josip Labaš, Božana Premuž, Tanja Galac i Bojana Kurtuma) koji su zadovoljavali formalne uvjete oglašenog radnog mjesta (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva i znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa), pozvano da pristupe dana 21. listopada 2014. godine na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) iz područja vođenja poslovnih knjiga (glavna knjiga).
Nakon održanog pisanog testiranja na koji je pristupilo 3 kandidata (nije pristupila Bojana Kurtuma), Ustanova je odlučila na intervju pozvati 2 kandidata (Božana Premuž i Tanja Galac) koji su zadovoljili pisani dio testiranja.
Na intervju za predmetno radno mjesto pristupio je 1 kandidat (Tanja Galac), dok je drugi kandidat (Božana Premuž) telefonskim putem izvijestio Ustanovu da odustaje od prijave.

Slijedom navedenog, proizlazi da izabrana kandidatkinja Tanja Galac zadovoljava sve formalne uvjete iz natječaja, te je nakon ocjenjivanja rezultata pisanog testiranja i intervjua procijenjeno da ista posjeduje neophodne i poželjne karakteristike za adekvatno i uspješno obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.
U Plitvičkim Jezerima, 4. studeni 2014.
Ur. broj: 11919/2014