Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA
namještenici (m/ž) u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva
- ukupno 21 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos ukupno 21 namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, i to: radno mjesto konobar II (m/ž) - 7 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, radno mjesto kuhar II (m/ž) - 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, kuhar III (m/ž) - 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, slastičar II (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 80 od 16. kolovoza 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Ovim putem obavještavamo sve osobe koje su već podnijele prijavu na predmetni natječaj, kao i zainteresirane osobe koje se namjeravaju prijaviti na isti, da je Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera donijela odluku o poništenju predmetnog natječaja zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastupile nakon objave predmetnog natječaja.

Također ističemo da prijavljene osobe dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (tel. 053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedimo poštom.
U Plitvičkim Jezerima, 17. kolovoza 2017.


Ur. broj: 9377/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.