Nacionalni park "Plitvička jezera"

II DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

Obavijest kandidatima
u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine,
ur. broj 2559/14

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, te Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine.

Nakon donošenja odluke o Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine, još troje kandidata kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu je odustalo od sklapanja ugovora, i to kako slijedi:

- kandidatu TATJANA PLEŠA (523) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II (početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu zbog zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca (dopis od 19. svibnja 2014. godine);

- kandidatu MARTINI DRAGIČEVIĆ (112) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu zbog odlaska u inozemstvo (dopis od 29. svibnja 2014. godine);

- kandidatu VIKTORU DRAGI PERKOVIĆU (307) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu zbog mogućnosti zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme kod drugog poslodavca (e-dopis od 29. svibnja 2014. godine).

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o II Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

III PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II
  • IVANA RAPO (439) - početak rada 09.06.2014.-30.09.2014.

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.5. Konobar III
  • DEJAN HODAK (343) - početak rada 09.06.2014.-30.09.2014.
IV.7. Kuhar III
  • HRVOJE JOSIPOVIĆ (506) - početak rada 09.06.2014.-30.09.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 5. lipnja 2014.
Ur. broj: 5724/14

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
v.d. ravnateljica

Natalija Božičević, dipl. oec.