Nacionalni park "Plitvička jezera"

IZMJENA REZULTATA NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent javne nabave) 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 7. veljače 2017. godine na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja, ur. broj: 1022/17, za radna mjesta referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi ekonomsko-financijskih poslova, Odjelu financija i za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno provedenom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 121 od 23. prosinca 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Nakon objave navedenih Rezultata natječaja izabrana kandidatkinja JOSIPA MATANIĆ pisano je izvijestila Ustanovu da nije u mogućnosti prihvatiti ponuđeni ugovor o radu.

Obzirom na navedeno, te sukladno čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme - referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci (gđa. Sanda Sertić, dipl. oec., voditeljica Odjela nabave i skladišta u Ustanovi i gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., v.d. voditeljica Služba zajedničkih poslova - tajnica Ustanove), vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru drugog kandidata:
II               SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
II.I.           ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
II.I.1.      Referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci
                  -                 JOSIP ŠPOLJARIĆ

NAPOMENE:
- izabrani radnik će započeti s radom dana 3. travnja 2017. godine
- izabrani radnik obvezan je, ako zadovolji na probnom radu, položiti certifikat u području javne nabave najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada
- izabrani radnik dužan se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave ovih izmjena rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 2. ožujka 2017.
Ur. broj: 1514/17

v.d. Ravnatelja
Anđelko Novosel, prof.