Nacionalni park "Plitvička jezera"

 

III. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA NATJEČAJA
turistička sezona 2017.

(javni natječaj od 24. siječnja 2017. godine, ur. broj: 600/17 - objavljen dana 1. veljače 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 9/17, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 7. ožujka 2017. godine, pod ur. brojem 1639/17, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2017., odnosno listu od ukupno 425 kandidata od ukupno 707 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2017.

Nadalje, Ustanova je dana 19. travnja 2017. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Izmjenu i dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 3392/17, te dana 8. svibnja 2017. godine na web stranicama Ustanove objavila II.

Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 4132/17, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj: 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu.

Nakon donošenja navedenih II. Dopuna rezultata natječaja, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu, odnosno dijelu kandidata je nakon sklapanje ugovora o radu za sezonu 2017. sporazumno prestao radni odnos u Ustanovi,  i to kako slijedi:

- kandidat MIHOVIL BIĆANIĆ (328) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesta recepcionar ulaznih recepcija I* (početak rada 27.03.2017.-31.10.2017.), međutim isti je podnio zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa;

- kandidatkinja JOSIPA MAJETIĆ (359) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesta recepcionar ulaznih recepcija I* (početak rada 27.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je podnijela zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa;

- kandidatu MARIO VURNEK (350) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu informator (ugovor o radu od 01.06.2017.-31.10.2017.), međutim istI je pisano izvijestiO Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatkinja IVANA BILEN ROSANDIĆ (571) je sukladno objavljenim I. Izmjenama i dopunama rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesta informator - stjuard panoramskog vlaka (početak rada 26.04.2017.-31.10.2017.), međutim ista je podnijela zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa;

- kandidat JOSIP SVETIĆ (328) hrvatski branitelj  je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesta čuvar parkirališta (početak rada 27.03.2017.-31.10.2017.), međutim isti je podnio zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa;

- kandidat MILAN BIĆANIĆ (319) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesta konobar II (početak rada 29.03.2017.-31.10.2017.), međutim isti je nakon sklapanja ugovora o radu, a sukladno prethodno objavljenom javnom natječaju za zamjenu odsutnog radnika, sklopio ugovor o radu za drugo radno mjesto u Ustanovi;

- kandidatkinji ANA-MARIJA BILANDŽIĆ (277) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (ugovor o radu od 03.05.2017.-31.10.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatkinji KATICA BAN (445) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (ugovor o radu od 16.06.2017.-31.10.2017.), međutim ista je usmeno izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidat MATIJA ŠPEHAR (415) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (ugovor o radu od 16.06.2017.-30.09.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidat MILAN ALEŠKOVIĆ (483) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesta konobar III (početak rada 03.05.2017.-31.10.2017.), međutim istom je nakon sklapanja ugovora o radu izrečen izvanredni otkaz ugovora o radu, te mu je prestao radni odnos u Ustanovi;

- kandidat ANTE PAVELIĆ (187) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar II (ugovor o radu od 03.05.2017.-31.10.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatkinja KATARINA GAŠLJEVIĆ (30) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesta kuhar II (početak rada 29.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je nakon sklapanja ugovora o radu, a sukladno prethodno objavljenom javnom natječaju za zamjenu odsutnog radnika, sklopila ugovor o radu za drugo radno mjesto u Ustanovi;

- kandidatu JURAJ MAZAREKIĆ (495) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar II (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim Ustanova je povukla izbor navedenog kandidata jer je naknadno utvrđena pogreška Ustanove prilikom donošenje Rezultata natječaja kod navedenog kandidata;

- kandidatkinji MANUELA MESIĆ (466) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatkinja MIRJANA PAULIĆ (320) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesta perač posuđa (početak rada 29.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je podnijela zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa;

- kandidatu TONI RAJKOVIĆ (489) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar roštilja - pečenjar (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim isti je usmeno izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, te nije pristupio utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

- kandidatu MARIO BARKOVIĆ (381) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar roštilja - pečenjar (ugovor o radu od 16.06.2017.-30.09.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidat IVICA OSTOVIĆ (287) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesta električar za održavanje elektroopreme i instalacija (početak rada 01.05.2017.-31.10.2017.), međutim isti je podnio zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.

 

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o II. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2017., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.3. Informator - 1 izvršitelj
1.              JELENA HODAK (559) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

II.4. Informator - stjuard panoramskog vlaka - 1 izvršitelj
1.              MARINA ŽANIĆ (120) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

II.5. Informator - blagajnik parkinga* - 2 izvršitelja

  1. JELENA BIĆANIĆ (346) - početak rada 26.06.2017.-30.09.2017.
  2. MARTINA HODAK (570) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

II.6. Čuvar parkirališta - 1 izvršitelj
1.              MILAN RAKIĆ (476) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.4. Konobar II - 1 izvršitelj

  1. IVAN VUKOVIĆ (433) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

IV.5. Konobar III - 3/4 izvršitelja

  1. MIHOVIL KRIZMANIĆ (437) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.
  2. ANTONIJA VUKOVIĆ (631) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.
  3. NIKOLINA HODAK (659) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

IV.9. Kuhar III - 1 izvršitelj

  1. JURAJ MAZAREKIĆ (495) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

IV.12. Perač posuđa - 1 izvršitelj

  1. MARKO ŠPOLJARIĆ (644) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

IV.13. Kuhar roštilja - pečenjar - 1/2 izvršitelja

  1. MILAN PRICA (665) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VII. 1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija - 1 izvršitelj
1. MARKO MARAČIĆ (432) - početak rada 26.06.2017.-31.10.2017.

 

Sveukupno: 13 izvršitelja

NAPOMENE:
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranom kandidatu smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidat dužan se u roku od 3 (tri) dana od dana objave ovih dopuna rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

- ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);

- u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2017., Ustanova će putem web stranice objavljivati izmjene i dopune Rezultata natječaja za turističku sezonu 2017.

U Plitvičkim Jezerima, 14. lipnja 2017.
Ur. broj: 5973/17

Ravnatelj

 

Anđelko Novosel, prof.