Nacionalni park "Plitvička jezera"

IV DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA - Obavijest kandidatima u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine, II Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 5724/14 od 5. lipnja 2014. godine, te III Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 6351/14 od 23. lipnja 2014 godine.
Nakon donošenja gore navedenih izmjena i dopuna rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, Ustanova je dana 27. lipnja 2014. godine, pod ur. brojem 5484/14, zaprimila od kandidata ANDRIJA MESIĆ (189) (koji je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto čuvar parkirališta - početak rada 12.05.2014.-30.09.2014.), pisani zahtjev za sporazumnim prestankom radnog odnosa, na temelju kojeg zahtjeva je istome sa danom 30. lipnja 2014. godine prestao radni odnos u Ustanovi.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o IV Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedeno upražnjenu radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:
II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.6. Čuvar parkirališta

  • TOMISLAV ABRLIĆ (226) - početak rada 07.07.2014.-31.10.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 4. srpnja 2014.