Nacionalni park "Plitvička jezera"

III. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

(turistička sezona 2015.)

Obavijest kandidatima

u svezi Rezultata natječaja - II. dio od 15. travnja 2015. godine, ur. broj 2757/15

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 15. travnja 2015. godine, pod ur. brojem 2757/15, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja - II. dio, i to javnog natječaja od 13. ožujka 2015. (objavljenog u Narodnim novinama broj 31 od 18. ožujka 2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 193 kandidata od ukupno 1068 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2015.

Nadalje, Ustanova je dana 8. svibnja 2015. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj: 3675/15, te dana 3. lipnja 2015. godine II. Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj: 4738/15, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja - II. dio, ur. broj 2757/15 od 15. travnja 2015. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (sveukupno 24 kandidata).

Nakon donošenja navedenih II. Izmjena i dopuna rezultata natječaja, jednom od izabranih radnika prestao je ugovor o radu,  i to kako slijedi:

- kandidat MILORAD RUBČIĆ  (683) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio sklopio ugovor o radu za radno mjesto konobar III (ugovor o radu od 01.06.2015.-31.10.2015.), međutim istom je uručen izvanredni otkaz ugovora o radu dana 13. lipnja 2015. godine 

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o III. Dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za navedeno upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2015., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

 

IV.6. Konobar III – 1/1 izvršitelj

- ANTONIO HODAK, 1997.g. (563) - ugovor o radu od 10.07.2015.-31.10.2015.

NAPOMENA:

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne I. Izmjene i dopune rezultata II. dijela natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 2. srpnja 2015.

Ur. broj: 5356/15