Nacionalni park "Plitvička jezera"

III. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA (turistička sezona 2016.)

Obavijest kandidatima

u svezi Rezultata natječaja, ur. broj 2410/16 od 14. ožujka 2016.

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 14. ožujka 2016. godine, pod ur. brojem 2410/16, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja od 22. veljače 2016. godine (objavljenog u Narodnim novinama broj 17 od 24. veljače 2016., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 397 kandidata od ukupno 667 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2016.

Nadalje, Ustanova je dana 29. travnja 2016. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 3248/16, te je dana 2. svibnja 2016. godine Ustanova objavila i II. Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 3274/16, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj: 2410/16 od 14. ožujka 2016. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu.

Nakon donošenja navedenih I. i II. Dopuna rezultata natječaja, dio izabranih kandidata je također odustalo od sklapanja ponuđenih ugovora o radu odnosno dio kandidata je nakon sklapanja ugovora o radu zatražilo sporazumni prestanak radnog odnosa.

 

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o III. Dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-411 od 12. veljače 2016. godine (suglasnost za zapošljavanje ukupno 406 radnika u turističkoj sezoni 2016.), nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2016., kandidatima koji je također podnijeli pravovremenu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

 

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.3. Informator (1 izvršitelj)

- TOMISLAV ŠPOLJARIĆ (386) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

II.4. Informator-stjuard panoramskog vlaka (1 izvršitelj)

- MARINA ŽANIĆ (350) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

 

II.6. Čuvar parkirališta (1 izvršitelj)

- JOSIP KRIZMANIĆ (400) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

 

III PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II (3 izvršitelja)

- ŽELJKO MEDVED (650) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

- FILIP CINDRIĆ (510) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

- JELENA BIĆANIĆ (490) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

 

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.6. Konobar III (2 izvršitelja)

- MIHOVIL HODAK (345) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

- DARIO KRIZMANIĆ (417) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

 

IV.7. Blagajnik (1 izvršitelj)

- ANA JELEČANIN (363) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

 

IV.11. Slastičar II (1 izvršitelj)

- BAN DELFA (509) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

 

IV.13. Kuhar roštilja – pečenjar (4 izvršitelja)

- ILIR UKA (362) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

- IVAN SALOPEK (421) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

- DUŠAN ŠUPUT (569) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

- ANTONIO LUKETIĆ (629) - početak rada 21.06.2016.-31.10.2016.

 

VI SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VI.1. Referent nabave (1 izvršitelj)

- MARTINA TURKALJ (444) - početak rada 21.06.2016.-30.09.2016.

 

Sveukupno: 15 izvršitelja

NAPOMENA:

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranIm kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su najkasnije u roku od tri dana od dana objave predmetne III. Dopune rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.