Nacionalni park "Plitvička jezera"

II. IZMJENA I DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

II. IZMJENA I DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA
(turistička sezona 2015.)
Obavijest kandidatima
u svezi Rezultata natječaja - II. dio od 15. travnja 2015. godine, ur. broj 2757/15
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 15. travnja 2015. godine, pod ur. brojem 2757/15, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja - II. dio, i to javnog natječaja od 13. ožujka 2015. (objavljenog u Narodnim novinama broj 31 od 18. ožujka 2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 193 kandidata od ukupno 1068 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2015.
Nadalje, Ustanova je dana 8. svibnja 2015. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj: 3675/15, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja - II. dio, ur. broj 2757/15 od 15. travnja 2015. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (ukupno 17 kandidata).
Nakon donošenja navedenih I. Izmjena i dopuna rezultata natječaja, ponovno je dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (ukupno 7 kandidata), i to kako slijedi:

 • kandidatu HRVATINA DUBRAVČIĆ (677) dijete smrtno stradalog hrvatskog braniteljaje sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II - *sladoled (ugovor o radu od 01.06.2015.-30.09.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 25. svibnja 2015. godine);
 • kandidatu JOSIPA HRGOTA (236) je sukladno objavljenim I. Izmjenama i dopunama rezultata natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II - *sladoled (ugovor o radu od 01.06.2015.-30.09.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 11. svibnja 2015. godine);
 • kandidatu ANA PEMPER (212) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar II (ugovor o radu od 01.06.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 25. svibnja 2015. godine);
 • kandidatu NADA SKENDŽIĆ (407) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (ugovor o radu od 01.06.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 29. svibnja 2015. godine);
 • kandidat ANTO HRGOTA (561) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio sklopio ugovor o radu za radno mjesto kuhar III (početak rada 18.05.2014.-31.10.2014.), međutim isti je dana 29. svibnja  2015. godine dostavio pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa, te mu je na njegov zahtjev sa danom 29. svibnja 2015. godine prestao radni odnos u Ustanovi;
 • kandidat LEONARDA LUKETIĆ (316) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - II. dio sklopila ugovor o radu za radno mjesto konobar III (početak rada 04.05.2014.-31.10.2014.), međutim ista je dana 31. svibnja  2015. godine dostavila pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa s danom 30. lipnja 2015. godine, te će joj s navedenim danom na njezin zahtjev prestati radni odnos u Ustanovi;
 • kandidatu TOMISLAV LJUBIČIĆ (1010) je sukladno objavljenim I. Izmjenama i dopunama rezultata natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu mesar (ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 14. svibnja 2015. godine).

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o II. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja - II. dio, ur. broj 2757/15 od 15. travnja 2015. godine, te I . i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2015., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

III       PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II – 2/2 izvršitelja

 • ANTONIJA HODAK (424) - ugovor o radu od 08.06.2015.-30.09.2015.(*sladoled)
 • NIKOLINA MARIJANOVIĆ (400) - ugovor o radu od 15.06.2015.-30.09.2015. (*sladoled)

IV        PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.5. Konobar II – 1/1 izvršitelj

 • ANDREJ LUKETIĆ (256) - ugovor o radu od 15.06.2015.-31.10.2015.

IV.6. Konobar III – 2/2 izvršitelja

 • MARKO HODAK, 1996.g. (312) - ugovor o radu od 15.06.2015.-31.10.2015.
 • MARIN BOŽIČEVIĆ (487) - ugovor o radu od 01.07.2015.-31.10.2015.

IV.9. Kuhar III – 1/1 izvršitelja

 • TATJANA MILJANOVIĆ (570) - ugovor o radu od 01.07.2015.-31.10.2015.

Sveukupno: 6/7 izvršitelja

NAPOMENA:
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
Izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne I. Izmjene i dopune rezultata II. dijela natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.
U Plitvičkim Jezerima, 3. lipnja 2015.
Ur. broj: 4738/15