Nacionalni park "Plitvička jezera"

DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 21. prosinca 2016. godine Rezultate natječaja, ur. broj: 12634/16, za dio radnih mjesta traženih u javnom natječaju za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika), objavljenom u Narodnim novinama (br. 109 od 25. studenog 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.
Navedenim Rezultatima natječaja, ur. broj: 12634/16 od 21. prosinca 2016. godine, Ustanova je napomenula da će naknadno donijeti odluku o izabranim kandidatima za radna mjesta u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, i to za radna mjesta: KV Tesar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca i Serviser za održavanje električnih uređaja i aparata (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca.

Slijedom navedenog, a na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

IV             PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
IV.I.         ODSJEK STOLARIJE
IV.I.1.    KV Tesar (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca
             - VLADO ANUŠIĆ

IV.II.       ODSJEK TEHNIČKOG ODRŽAVANJA
IV.II.1.   Serviser za održavanje električnih uređaja i aparata (m/ž) - 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca
             - MILORAD DRAKULIĆ

NAPOMENE:
- izabrani radnici će započeti s radom dana 6. veljače 2017. godine;
- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
- izabrani kandidat MILORAD DRAKULIĆ obvezan je, ukoliko zadovolji na probnom radu, položiti program osposobljavanja za održavanje elektrouređaja i aparata u ugostiteljstvu, i to najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana početka rada.

U Plitvičkim Jezerima, 23. siječnja 2017.
Ur. broj: 502/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.