Nacionalni park "Plitvička jezera"

Dopuna poziva na testiranje

natječaj za radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 16. listopada 2014. godine, pod ur. brojem: 10964/14, poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za radno mjesto viši računovodstveni referent glavne knjige - konter (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca, na način da je ukupno troje kandidata koji su dostavili pravovremenu prijavu na navedeni javni natječaj, te koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva i znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa), pozivani da pristupe dana 21. listopada 2014. godine (utorak) u 12,00 sati u ZSC „dr. Ivo Pevalek“ (Konferencijska dvorana, II kat) na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje). Dana 17. listopada 2014. godine Ustanova je zaprimila još jednu prijavu na predmetni natječaj za koju prijavu je utvrđeno da je poslana u roku, te da prijavljeni kandidat ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, tako da se na testiranje poziva i kandidat:

  • BOJANA KURTUMA

U Plitvičkim Jezerima, 17. listopada 2014.