Nacionalni park "Plitvička jezera"

DOPUNA NATJEČAJA - blagajnik i konobar

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje:
DOPUNU NATJEČAJA

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao) za sljedeća radna mjesta:

I           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.        Blagajnik (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

I.II.       Konobar I (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

 

U natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 64 od 13. srpnja 2016. godine omaškom nisu navedeni prilozi koje kandidati obavezno moraju podnijeti uz prijavu na predmetni natječaj, slijedom čega se natječaj dopunjuje sa dijelom teksta koji glasi:

„Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)“

Rok za podnošenje prijava na natječaj se produžuje te se zatvaranje natječaja računa 8 dana od objave ove dopune natječaja u Narodnim novinama.

Ostali dio natječaja objavljen u Narodnim novinama broj 64 od 13. srpnja 2016. godine  ostaje nepromijenjen.

Napomena: natječaj koji se dopunjuje je objavljen dana (13.07.2016.) su NN br. 64/16