Nacionalni park "Plitvička jezera"

Hotels and Restaurants

Jezero Operational Unit (O.U.)

Head of O.U.
Kristina Kranjčević

Phone: +385 (0)53 751 595
Gsm: +385 (0)99 2767 287
Email: kristina.kranjcevic@np-plitvicka-jezera.hr

Preparation of Meat and Meat Products Operational Unit

Head of O.U.
Stjepan Gašljević

Phone: +385 (0)53 751 166
Gsm: +385 (0)99 2767 266
Email: stjepan.gasljevic@np-plitvicka-jezera.hr

Plitvice and Bellevue O.U.

Head of O.U.
Miroslav Luketić

Phone: +385 (0)53 751 150
Fax: +385 (0)53 751 156
Gsm: +385 (0)99 2767 282
Email: miroslav.luketic@np-plitvicka-jezera.hr

Poljana Restaurant and buffets in the Park (Labudovac, Rapajinka, Flora, Hladovina and Kozjačka draga) O.U.

Head of O.U.
Dražen Čorak

Phone: +385 (0)53 751 390
Fax: +385 (0)53 751 090
Gsm: +385 (0)99 2767 281
Email: drazen.corak@np-plitvicka-jezera.hr

Borje Camping Ground and Restaurant O.U.

Head of O.U.
Nada Krizmanić

Phone: +385 (0)53 751 779
Fax: +385 (0)53 751 778
Gsm: +385 (0)99 2767 284
Email: nada.krizmanic@np-plitvicka-jezera.hr

Lička kuća O.U. (Slap and Vučnica Buffets)

Head of O.U.
Milan Bićanić

Phone: +385 (0)53 751 378
Gsm: +385 (0)99 2767 283
Email: milan.bicanic@np-plitvicka-jezera.hr

Grabovac O.U.

Head of O.U.
Jasmina Mrkonja

Phone: +385 (0)53 751 893
Gsm: +385 (0)99 2767 285
Email: jasmina.mrkonja@np-plitvicka-jezera.hr

Korana Camping Site

Head of O.U.
Mihovil Rosandić

Phone: +385 (0)53 751 889
Gsm: +385 (0)99 2767 286
Email: mihovil.rosandic@np-plitvicka-jezera.hr

Laundry Services

Head of O.U.
Zdravka Luketić

Phone: +385 (0)53 751 040 
Email: zdravka.luketic@np-plitvicka-jezera.hr